Advokat Astrum

OM NOTARIUS PUBLICUS

Notarius Publicus är latin och betyder offentlig sekreterare. I Sverige förordnas Notarius Publicus av Länsstyrelsen.

En Notarius Publicus ska vara allmänheten behjälplig med bland annat:

  • Bestyrka namnunderskrifter, avskrifter, översättningar och andra uppgifter om innehåll i handlingar.
  • Närvara som vittne i vissa fall (t ex vid anbudsförfaranden).
  • Kontrollera lotteridragningar m.m.
  • Bekräfta att någon är behörig att göra vissa saker eller att någon har kompetens eller tjänsteställning att företräda någon.
  • Utfärda ”apostille” (intyg enligt artikel 6 första stycket i Haagkonventionen den 5 oktober 1961 om slopande av kravet på legalisering av utländska allmänna handlingar).
  • Efter kontroll eller undersökning lämna redogörelse för sina iakttagelser.

En av de vanligaste uppgifterna för Notarius Publicus är att bestyrka namnunderskrifter på inbjudningar till personer som behöver visum för att besöka Sverige. Verksamheten är inte kostnadsfri utan du betalar en avgift beroende på omfattning.

VAD GÖRA NOTARIUS PUBLICUS