Advokat Astrum

FORMKRAV


LEGALISERING AV NAMNTECKNINGAR

Ett av de vanligaste uppdragen är bestyrkande av underskrift av fullmakt eller inbjudan för person som ska söka visum för resa till Sverige.


Andra uppdrag är att bestyrka levnadsintyg (dvs. ett intyg att någon lever och därmed har rätt att få pension från utlandet).


Handlingar där en signatur ska bevittnas måste skrivas under på vårt kontor. Den eller de som ska skriva under en handling måste därför infinna sig personligen på vårt kontor samt uppvisa giltig ID-handling.

LEGALISERING AV FOTOKOPIOR

I de fall som kopior ska bestyrkas måste originalhandlingen medtas till kontoret. Vi tar sedan kopia på handlingen.

LEGALISERING AV ADOPTIONSHANDLINGAR

Vid bestyrkande av adoptionshandlingar ska dessa lämnas in till oss. Handläggningstiden är mellan 1-3 dagar. Tag vid besöket med instruktionerna som vanligtvis erhålls från adoptionsbyrån.

För att kunna bestyrka en firmateckning måste registerutdrag från Bolagsverket medtas i vilket firmateckningsrätten ska framgå. Vi kan även mot en avgift ta fram registerutdraget.

LEGALISERING AV FIRMATECKNARES NAMNTECKNING

LEGALISERING AV VISSA FULLMAKTER, LEVNADSINTYG OCH AFFIDAVITER

I vissa fullmakter, affidaviter och liknande handlingar finns information om fullmaktsgivaren som Notarius Publicus ska intyga.


I dessa fall så måste du ha med dig underlag som styrker det som står i fullmakten eller handlingen. Detta kan exempelvis vara ditt pass eller ett utdrag från Skatteverket.

Vid behov av en översättning av auktoriserade översättare hänvisar vi till: http://www.kammarkollegiet.se