Advokat Astrum

Försvarare

Är du misstänkt för ett allvarligt brott?


Då har du rätt till en offentlig försvarare som företräder dig och tillvaratar dina rättigheter under förundersökningen och vid en huvudförhandling i domstol om åtal väcks.


En offentlig försvarare har i uppdrag att tillvarata sin klients intressen och juridiska rättigheter i brottsutredningen och omfattas av klientsekretess.


För att vi ska kunna företräda dig på bästa sätt är det viktigt att vi kommer in i processen så tidigt som möjligt!


En offentlig försvarare utses av domstolen, antingen på begäran från den misstänkte eller utifrån domstolens förordnandelistor för försvarsadvokater. Domstolen förordnar i de flesta fall den advokat som begärs.


Försvarsadvokatens uppdrag är att bistå dig vid polisförhör och i kontakterna med bland annat polis, åklagare och domstol under förundersökningen. Om åtal väcks företräder vi dig inför och under förhandlingen. Om Du är misstänkt eller kommer att delges misstanke för ett brott rekommenderar vi att Du har en försvarare med Dig vid förhöret.


Beroende på utgången i målet och den misstänktes ekonomiska förhållanden kan den misstänkte själv få betala för delar av eller hela kostnaden för försvarsadvokaten i samband med domen. Du har även möjlighet att själv bekosta en privat försvarare.


Som offentliga försvarare är vi väl förberedda och noggranna. Vi gör vårt yttersta för att tillvarata dina intressen och rättigheter!

Målsägandebiträde

Har du blivit utsatt för brott?


Överväger du att polisanmäla? Då behöver du ett målsägandebiträde som tillvaratar dina rättigheter och hjälper dig i kontakt med polis, åklagare och domstol.


För att vi ska kunna företräda dig på bästa sätt är det viktigt att vi kommer in i processen så tidigt som möjligt!


Du kan själv begära att få en viss advokat som målsägandebiträde och domstolen förordnar i de flest fall den personen att företräda dig. Kostnaden för målsägandebiträde står i princip alltid staten för vilket betyder att du inte behöver betala för ditt biträde. Om du inte begär en särskild advokat utser domstolen ett målsägandebiträde ur sina förordnandelistor.


Som målsägandebiträde tar vi snabbt kontakt med dig och bokar in ett första möte där vi går igenom din situation, gällande rätt och hur en förundersökning och förhandling i domstol går till. Vi är med vid polisförhör och sköter kontakterna med utredare och åklagare för din räkning. Om åtal väcks förbereder vi dig inför förhandlingen, förbereder skadeståndsanspråk tillsammans med dig och biträder dig under förhandlingen i domstol.


Det är viktigt att du kan känna dig trygg under förundersökningen och att du är förberedd på hur förhandlingen kommer att gå till.


Kontakta oss gärna om du har frågor beträffande dina rättigheter som brottsoffer eller om har blivit utsatt för brott och behöver målsägandebiträde.

VÅRA TJÄNSTER  


______________


Om du har frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på telefonnummer 070 753 14 58 alternativt skicka ett mejl till uzunel@advokatastrum.se så kontaktar vi dig omgående. Vi hjälper dig även att utreda om du har rätt till försvarare.

KOM I KONTAKT MED OSS 


______________


BROTTSMÅL