Advokat Astrum

(Endast tidsbokning)

ADVOKATFIRMAN ASTRUM

Advokatfirman Astrum är för dig som vill ha juridisk rådgivning snabbt, engagerat och på ett lättbegripligt sätt. Rådgivning per telefon är gratis och syftet med samtalet är att identifiera den juridiska frågan och utreda behovet av rättslig hjälp. 


Välkommen till Advokatfirman Astrum

NOTARIUS PUBLICUS

Notarius publicus i Botkyrka kommun är, sedan februari 2018, advokat Cafer Uzunel. Länsstyrelsen är den myndighet som utser Notarius Publicus. Notarius Publicus hjälper dig med att bestyrka namnunderskrifter, översättningar, adoptioner, bolagshandlingar, kopior, köpehandlingar m.m


Välkommen till Notarius Publicus


Verksamhetsområden inom Advokatfirman Astrum

______________


Advokat

CAFER UZUNEL 

Utbildning: jur. kand. vid Uppsala universitet (1995).

Yrkeserfarenhet:

- Diskrimineringsombudsmannen

- Regeringskansliet (bl.a. Justitiedepartementet, Arbetsmarknadsdepartementet och Kulturdepartementet)

- Förordnad Notarius Publicus


Cafer Uzunel har medverkat i flertal internationella konferenser och deltagit i många offentliga utredningar som expert/sakkunnig.


Språk: Svenska, engelska, tyska, turkiska och kurdiska


Cafer arbetar med olika sorters mål som Brottmål, Familjerätt, Migrationsrätt, Arbetsrätt, Fastighetsrätt och frågor om Mänskliga rättigheter.